Stresscoaching

Stresscoaching skræddersyet til virksomheder og deres medarbejdere.
Hør om dine muligheder

Har du medarbejdere, som har:

Mistet arbejdsglæden?
Svært ved at overskue deres opgaver?
Svært ved at se muligheder og finde løsninger?
Mange sygedage?
Samarbejdsproblemer?

Det får du ud af et stresscoach forløb:

Øget arbejdsglæde og trivsel.
Større effektivitet.
Fri for tankemylder.
Arbejdsopgaverne føles lettere at udføre.
Medarbejderen bliver stressfri.
Gode relationer til kollegaer og ledelse

Til gavn for både medarbejder og virksomhed

Vores erfaring er, at vi med forebyggende forløb undgår sygemelding i langt de fleste tilfælde.

Når vi har forløb med medarbejdere, der er sygemeldt, vender 8 ud af 10 tilbage på arbejde.

Signalerne på stress kan være svære at fange og de kommer ofte til udtryk på forskellig vis hos medarbejderne. Som leder kan det være svært at hjælpe medarbejderen, da stress ofte skyldes en blanding af arbejds- og privatlivet.

De værktøjer vi giver medarbejderen, hjælper til at håndtere både arbejds- og privatliv på en ny måde. Medarbejderen bliver bedre rustet til at håndtere hverdagens udfordringer.

Et typisk forløb

Et typisk stresscoach forløb strækker sig over ca. 3 måneder. Det indeholder 7-8 samtaler. Vores samtaler følger en gennemprøvet metode og har en fast struktur, der tilpasses individuelt, alt efter medarbejderens behov.

Hver samtale tager mellem 45 – 60 minutter.
Samtalerne kan holdes i virksomheden, hos os eller over telefonen.

Samtalernes struktur

Vi har styringen over hver enkelt samtale, det betyder, at tiden sammen med medarbejderen bruges effektivt.

Hver samtale har et overordnet emne, som det er coachens ansvar at nå i mål med. På den måde sikrer vi, at der sker læring og udvikling i hver samtale.
Vores tilgang til medarbejderen er coaching, motivering og læring.

"

Kæmpe befrielse at have været igennem et forløb med Dorthe.

Mine mange timers daglige dialog med mine tanker var et fængsel. Jeg troede dialogen med mine tanker var måden at komme af med stress og tankemylder, men den blev værre og værre og var meget styrende i mit liv. Allerede fra første snak med Dorthe blev jeg klar over, at jeg denne gang måtte gøre tingene på en anden måde, hvis jeg ville være fri igen! Det kan ikke beskrives hvor taknemmelig og glad jeg er for at have været igennem et forløb med Dorthe.

"

Jeg har lært rigtig meget om mig selv og jeg er blevet rask efter min stress. Jeg har fået mange redskaber til at forblive rask. Jeg har mere overskud til både mit arbejde og mit privatliv.

"

Lotte er meget dygtig, kompetent, forstående og lyttende. Hun gav mange ideer og redskaber.

"

Jeg er kommet ud af min stress, og min hverdag er blevet bedre og jeg har fået redskaber til at undgå stress i fremtiden.

"

Det var meget trygt og befriende, at blive “taget i hånden” og guidet af én, der rent faktisk vidste en hel masse om stress og om, hvordan man fjerner stress. Det var rart, at det var så praktisk og håndgribeligt og jeg fik hjælp til at få overblik over min situation.

 

"

Jeg har fået redskaber med mig til at takle mine tanker og til at møde min hverdag på en ny måde.

"

Tidligere arbejdede jeg måske 70 timer om ugen, nu er jeg blevet mere effektiv og struktureret. Jeg arbejder ca. 40 timer om ugen nu og når stort set de samme opgaver som tidligere. Det er rigtig godt for mig, at jeg er blevet mere struktureret og jeg har bedre overblik over de opgaver, der ligger og venter på at blive løst.

Kontakt os

Kontakt

Lotte Ploug – (+45)23748601
lp@andersenploug.dk

Dorthe Andersen – (+45)41398960
da@andersenploug.dk

Adresser

Marstalsgade 25, st. th.
2100 København Ø
Pallesvej 55
4750 Lundby
Søndergade 2B
4900 Nakskov

Vores Vision

Andersen Plougs vision er at møde den enkelte medarbejder lige hvor de er og give virkningsfulde værktøjer. Vi behandler stress og gør et evt. sygdomsforløb kortere eller undgår at medarbejderen bliver sygemeldt.