Andersen Ploug

Stresscoaching og udvikling skræddersyet til virksomheder og deres medarbejdere
Hør om dine muligheder

Ideen bag

I mødet med medarbejderne bruger vi vores erhvervserfaring, både som ansatte i større organisationer og som selvstændigt erhvervsdrivende igennem mange år. Derudover har vi hver især en stor erfaring i at coache og behandle stressede, vi har begge afholdt mere end 1000 samtaler.

Lotte Ploug

Min erfaring er, at vi som mennesker kan finde vores ressourcer, glæde og overskud når vi bliver mødt og set, som dem vi er. Derfor har jeg altid interesseret mig for den dynamik, kemi og kommunikation, der opstår i relationen mellem mennesker.

Det er et stort pivilegie at arbejde indenfor min kerne interesse og jeg brænder for at hjælpe andre på vej med at finde og udnytte deres ressourcer, hvad end det er til at håndtere deres livssituation, arbejdssituation eller for at opnå en ønsket forandring.

Gennem de sidste 20 år som selvstændig er, og har jeg været økonomiansvarlig for mellemstore og mindre virksomheder. I økonomifunktionen bliver man ofte direktionens sparringspartner og jeg fik derigennem interessen for at videreuddanne mig teoretisk inden for coaching.

Jeg har følgende certificeringer: Lifecoach hos ID Academy v/Ole Vadum Dahl, stresscoach v/Bjarne Toftegård, metakognitiv stresscoach v/Neokognitivt Institut, TFT-terapeut v/Heilesen & Mygind, og jeg har indtil videre haft mere end 1500 samtaler.

Qua mine mange roller som økonomiansvarlig kommer min forretningsforståelse til god gavn når vi designer vores virksomhedsforløb, som er tilrettelagt den enkelte medarbejder. Jeg mener medarbejderne er virksomhedens dyrebareste ressource, og derfor er det vigtigt at investere i deres trivsel og udvikling, således at stress og sygemeldinger ikke opstår.

Dorthe Andersen

Jeg interesserer mig for kommunikation med og mellem mennesker og at arbejde med såvel almindelig trivsel, som konkret udvikling eller stress, grundlæggende brænder jeg for at finde og udvikle menneskers fulde potentiale individuelt og/eller i samarbejde med deres arbejdsplads.

Jeg har gennem de sidste år haft mere end 1000 samtaler. Hvert forløb følger en fast plan, men er alligevel tilrettelagt således, at hver enkelt samtale tager udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Teoretisk har jeg indtil videre valgt at tage en certificeret business coach uddannelse fra Manning Inspire. Derudover er jeg certificeret stresscoach hos Bjarne Toftegaard,

Da jeg oplever, at vores tanker ofte spiller en stor rolle, når vi skal udvikle os eller er stressede, har jeg valgt at uddanne mig til Certificeret neokognitiv terapeut med speciale inden for metakognitiv terapi.
Jeg har derudover haft stor glæde og gavn af min certificering i at foretage personprofil-analyser (PPA) og følelsesmæssig intelligens analyse (TEIQue) fra Thomas International.

Før jeg valgte at dedikere en stor del af min tid til coaching har jeg arbejdet med både intern og ekstern kommunikation, og har herigennem stor erfaring med at arbejde tæt sammen med medarbejdere, ledelse og direktion omkring udvikling af medarbejdere.

Jeg har været ansat som marketingansvarlig i Siemens Business Services og  marketingchef i Lollands Bank, men har også gennem 10 år drevet virksomhed. Mit ansvar var ud over den daglige drift i forhold til indkøb, logistik og lagerstyring – HR opgaverne, medarbejderudvikling og kommunikation til de 40 ansatte.

Der er ingen tvivl om at min interesse for at finde og udvikle menneskers fulde potentiale startede her og med en solid erfaring i at drive virksomhed  har jeg nu valgt at fokusere på coaching.

Kontakt

Lotte Ploug – (+45)23748601
lp@andersenploug.dk 

Har samtaler i Næstved og på
Frederiksberg.

Dorthe Andersen – (+45)41398960
da@andersenploug.dk

Har samtaler på følgende adresser:

Marstalsgade 25, st. th.
2300 København Ø

Gallevej 30
4913 Horslunde 

Kontakt

Lotte Ploug – (+45)23748601
lp@andersenploug.dk

Dorthe Andersen – (+45)41398960
da@andersenploug.dk

 

Vores Vision

Andersen Plougs vision er at møde den enkelte medarbejder lige hvor de er og give virkningsfulde værktøjer. Vi behandler stress og gør et evt. sygdomsforløb kortere eller undgår at medarbejderen bliver sygemeldt.