Stresscoaching Personaleudvikling

Har jeres medarbejdere svært ved at overskue deres opgaver?

Stresscoaching Personaleudvikling

Har I medarbejdere, der har svært ved at se muligheder og finde løsninger?

Stresscoaching Personaleudvikling

Har jeres medarbejdere mange sygedage?

Stresscoaching Personaleudvikling

Oplever I samarbejdsproblemer?

Stresscoaching

Øget arbejdsglæde og trivsel.
Større effektivitet.
Fri for tankemylder.
Arbejdsopgaverne føles lettere at udføre.
Medarbejderen bliver stressfri.
Gode relationer til kollegaer og ledelse

Personaleudvikling

Forebyggelse af stress.
Værktøjer til at håndtere hverdagsvaner.
Effektivitet.
Arbejdsglæde.
Øget motivation.
Redskaber til personlig ledelse og kommunikation

Coaching og udvikling skræddersyet til virksomheder og deres medarbejdere

Andersen Plougs Koncept er udviklet for at forebygge og behandle stress.

Vi ønsker at give medarbejderen redskaber og læring således, at den stressede kan håndtere nuværende og fremtidige situationer, der kan stresse eller belaste dem. Vi har udarbejdet konceptet med udgangspunkt i vores erfaring med stresscoaching og vores eget arbejdsliv. For manges vedkommende udspringer en stor del af deres stress fra deres tanker, derfor har vi udover klassisk coaching og stresscoaching tillagt vores koncept en metakognitiv tilgang.

"

Det var meget trygt og befriende, at blive “taget i hånden” og guidet af én, der rent faktisk vidste en hel masse om stress og om, hvordan man fjerner stress. Det var rart, at det var så praktisk og håndgribeligt og jeg fik hjælp til at få overblik over min situation.

 

"

Kæmpe befrielse at have været igennem et forløb med Dorthe.

Mine mange timers daglige dialog med mine tanker var et fængsel. Jeg troede dialogen med mine tanker var måden at komme af med stress og tankemylder, men den blev værre og værre og var meget styrende i mit liv. Allerede fra første snak med Dorthe blev jeg klar over, at jeg denne gang måtte gøre tingene på en anden måde, hvis jeg ville være fri igen! Det kan ikke beskrives hvor taknemmelig og glad jeg er for at have været igennem et forløb med Dorthe.

"

Lotte er meget dygtig, kompetent, forstående og lyttende. Hun gav mange ideer og redskaber.

"

Jeg har fået redskaber med mig til at takle mine tanker og til at møde min hverdag på en ny måde.

"

Jeg har lært rigtig meget om mig selv og jeg er blevet rask efter min stress. Jeg har fået mange redskaber til at forblive rask. Jeg har mere overskud til både mit arbejde og mit privatliv.

"

Tidligere arbejdede jeg måske 70 timer om ugen, nu er jeg blevet mere effektiv og struktureret. Jeg arbejder ca. 40 timer om ugen nu og når stort set de samme opgaver som tidligere. Det er rigtig godt for mig, at jeg er blevet mere struktureret og jeg har bedre overblik over de opgaver, der ligger og venter på at blive løst.

"

Jeg er kommet ud af min stress, og min hverdag er blevet bedre og jeg har fået redskaber til at undgå stress i fremtiden.

Kontakt os

Kontakt

Lotte Ploug – (+45)23748601
lp@andersenploug.dk

Dorthe Andersen – (+45)41398960
da@andersenploug.dk

 

Vores Vision

Andersen Plougs vision er at møde den enkelte medarbejder lige hvor de er og give virkningsfulde værktøjer. Vi behandler stress og gør et evt. sygdomsforløb kortere eller undgår at medarbejderen bliver sygemeldt.