Stresscoaching Personaleudvikling

Har dine medarbejder mistet arbejdsglæden?

Stresscoaching Personaleudvikling

Har dine medarbejdere svært ved at overskue deres opgaver?

Stresscoaching Personaleudvikling

Har du en medarbejder, der har svært ved at se muligheder og finde løsninger?

Stresscoaching Personaleudvikling

Har din medarbejder mange sygedage?

Stresscoaching Personaleudvikling

Oplever du samarbejdsproblemer i din afdeling?

Stresscoaching Personaleudvikling

Stresscoaching

Øget arbejdsglæde
Større effektivitet
Arbejdsopgaverne føles lettere at udføre
Medarbejderen bliver stressfri
Gode relationer til kollegaer og ledelse

Personaleudvikling

Forebyggelse af stress
Få det bedste frem i medarbejderen
Effektivitet
Arbejdsglæde
Øget motivation

Coaching og udvikling skræddersyet til virksomheder og deres medarbejdere

Andersen Plougs Koncept er udviklet for at forebygge og behandle stress.

Vi ønsker at give medarbejderen redskaber og læring således, at den stressede kan håndtere nuværende og fremtidige situationer, der kan stresse eller belaste dem. Vi har udarbejdet konceptet med udgangspunkt i vores erfaring med stresscoaching og vores eget arbejdsliv. For manges vedkommende udspringer en stor del af deres stress fra deres tanker, derfor har vi udover klassisk coaching og stresscoaching tillagt vores koncept en metakognitiv tilgang.

Kontakt os

Kontakt

Lotte Ploug – (+45)23748601
lp@andersenploug.dk

Dorthe Andersen – (+45)41398960
da@andersenploug.dk

 

Vores Vision

Andersen Plougs vision er at møde den enkelte medarbejder lige hvor de er og give virkningsfulde værktøjer. Vi behandler stress og gør et evt. sygdomsforløb kortere eller undgår at medarbejderen bliver sygemeldt.